Ďakujeme kresťanom na vidieku, že nám poslali mnoho fotografií zo záhrad.