Hnutie „Kresťan na vidieku“ sa usiluje prispieť k pozitívnemu rozvoju našich obcí a vidieckych
regiónov. Cez vzdelávacie ponuky chceme informovať, motivovať a podporiť zodpovedné osoby v
obciach a farnostiach, angažovaných občanov, o možnostiach a stratégiách zmysluplného, trvalo
udržateľného, vidieckeho rozvoja.

Po sérii online dialógových seminárov a seminárov pre multiplikátorov, počas ostatných dvoch rokov,
na ktoré sme pozývali ľudí plošne z celého Slovenska, chceme teraz ponúknuť víkendové semináre v
jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré sú špecificky zamerané na potreby v daných regiónoch.
Prvý návrh tém a programu je priložený k tomuto listu vo forme letáku. Ťažiskom budú skúsenosti
z Poľska, ktoré predstaví Prof. Jacek M. Pijanowski. Je predsedom poľskej Spoločnosti pre rozvoj
vidieka, členom predstavenstva Ekosociálneho fóra Európa a člen vedeckej poradnej rady Bavorskej
akadémie pre vidiek. Je tiež členom pracovnej skupiny Výboru pre územný rozvoj Poľskej akadémie
vied a koordinátorom výskumného projektu „Monitoring a tvorba územného rozvoja horských
oblastí“ Poľnohospodárskej univerzity v Krakove.

Európska únia vypracovala „Dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ“ na nové obdobie financovania,
ktorá je súčasťou aktuálnych dohôd EÚ s národnými štátmi. Obsahom seminára bude predovšetkým
jej konkrétna realizácia v praxi. Popri poskytnutí informácií je však pre nás dôležitá aj vzájomná
výmena skúseností.

Aby seminár (v júni 2023) čím lepšie napĺňal Vaše potreby, radi by sme sa s vami ako miestnymi
lídrami porozprávali na online seminári o konkrétnych miestnych výzvach a vypočuli si vaše
skúsenosti. Srdečne vás pozývame a budeme radi, ak si naň nájdete čas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *