V sobotu 22.2.2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada – Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade, ktorý zorganizovala iniciatíva Kresťan na vidieku. Seminárom nás sprevádzali absolventi úplného kurzu permakultúrneho dizajnu Ivana Németová a Ľubomír Slavkovský. Dvadsiatke prítomných ľudí v ňom priblížili vzťahy medzi jednotlivými prvkami živej a neživej prírody, tvorivou aktivitou dali zažiť, ako môže napr. vyrúbanie jedného stromu narušiť celý ekosystém, pomenovali tiež základné piliére, postoje a princípy permakultúry. Nechýbali ani praktické rady, ako si ekologicky poradiť s rôznymi „nezbedníkmi“ v záhradke. Počas dňa bola živá diskusia účastníkov seminára o radostiach i ťažkostiach snahy žiť viac v harmónii s prírodou a zároveň si navzájom vymieňali rady, skúsenosti i semienka (za skvelý nápad ďakujeme p. Anke Čekaňákovej). Účastníci veľmi ocenili novovzniknuté kresťanské (permakultúrne) zázemie, ktoré im v témach udržateľnosti dosiaľ chýbalo, a spoznanie podobne hodnotovo ladených ľudí, ktorí majú úctu k prírode i k jej Stvoriteľovi.

Ľudia si chcú dopestovať svoje ovocie a zeleninu, žiť v súlade s prírodou, a zmeniť zaužívané prístupy v záhradkárstve a aj o tom bolo naše sobotné stretnutie v Poprade. Tešíme sa na pokračovanie ďalších dielov, ktoré sa budú venovať téme voda a pôda a vyberieme sa aj do terénu, kde si získané poznatky budeme môcť uplatniť v praxi. 

Viac o permakultúre sa môžete dočítať v nasledujúcom článku…


One Comment

  1. Prihlásil sem sa i ked neviem do čeho. sem vystudovaný agronom, venujem sa jak dúchodca ochrane rostlín , ovocinárstvu, zeleninárstvu, pokúsil som sa aj o počúvaní rečí o permakultúre a tak. Snažím sa o biologické metody OR, robím signalizácie na základe pozorovaní náletu škodcov do feromonových lapačov a spolupracujem aj s UKSUPem v tomto smere, robim rez ovocných stromov a pre záhradkárov aj praktické ukážky a prednášky, dopestujem pre moju rodinu zdravú úrodu ovocia a zeleniny, ako i krmiva pro našu hydinu. Som predseda okresného výboru Malacky a ZO SZZ Sekule. Ked toto napíšem, tak už som zrejme v ofsajde. A som kresťan a na vidieku …

    Alojz Kunštek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *