• Vidiek: životný a hospodársky priestor s budúcnosťou

Na jeseň 2021 sme rozbehli sériu 8 diskusných online večerov pod spoločným názvom “Vidiek: životný a hospodársky priestor s budúcnosťou”, lebo sme si uvedomili, že iba komplexný pohľad na život na vidieku zlepší podmienky života na vidieku. 

Diskutovali sme o hospodárstve, poľnohospodárstve, infraštruktúre aj o možnostiach vzdelávania na vidieku, tiež o sociálnych službách, možnostiach  pastorácie na vidieku a o občianskej angažovanosti ako nutnom predpoklade pozitívnych zmien života. 

Diskusnými večerami sme chceli umožniť dialóg zástupcov slovenského vidieka s predstaviteľmi našich ministerstiev a zároveň sme chceli  priniesť pre každú tému aj inšpirácie zo zahraničia.

Diskusia 1, 13.10.2021, Vidiek: životný priestor s budúcnosťou?

Alexandre Martin, Milan Kyseľ

Diskusia 2, 10.11.2021 Vidiek: dôležitý hospodársky priestor

Markus Ferber, Peter Kremský

Diskusia 3, 1.12.2021, Poľnohospodárstvo na Slovensku

Dr. Herbert Dorfmann, Ján Pokrivčák

Diskusia 4, 16.2.2022, Infraštruktúra

Prof. Dr. Holger Magel, Dušan Velič

Diskusia 5, 3.3.2022, Možnosti na vzdelávanie a odbornú prípravu

Gerhard Washler, Karol Jakubík

Diskusia 6, 27.4.2022, Sociálny priestor

Gaborčáková, Vávrová, E.Holthuis 

Diskusia 7, 18.5.2022, Cirkev na vidieku

vladyka Cyril Vasiľ, košický eparcha, Dr. Hubertus Schönemann 

Diskusia 8, 1.6.2022, Občianska angažovanosť

Mons. Peter Rusnák, Andrea Mewaldt, Filip Vagač

Formát: 8 moderovaných online večerov. V prvej časti prezentácia slovenského a nemeckého hosťa a v druhej časti diskusia cez ZOOM s pozvanými zástupcami vidieka, ktorí mali blízko ku konkrétnej téme večera. Zároveň boli tieto diskusie online streamované cez platformu Youtube, kde bolo možné klásť otázky. 

Prehľad programu – jednotlivé témy:

  1. Vidiek: životný priestor s budúcnosťou? 13.10.2021 – link na youtube – záznam
  2. Vidiek ako dôležitý hospodársky priestor 10.11.2021 – link na youtube – záznam
  3. Poľnohospodárstvo na Slovensku 1.12.2021 – link na youtube – záznam
  4. Infraštruktúra a perspektívy zotrvania 16.2.2022 – link na youtube – záznam
  5. Možnosti na vzdelávanie a odbornú prípravu na 3.3.2022 – link na youtube – záznam
  6. Sociálny priestor vidieka – príležitosť pre všetkých? 27.4. 2022 – link na youtube – záznam
  7. Cirkev a kultúra na vidieku 18.5.2022 – link na youtube – záznam
  8. Aktívna občianska spoločnosť 1.6.2022 – link na youtube – záznam