Vo štvrtok 3. marca sme sa s profesorom Gerhardom Waschlerom rozprávali o vzdelávaní v Bavorsku, kde musia zabezpečiť vzdelávanie pre 1,6 milióna detí v 6100 školách. A ich snahou je zachovať rovnosť príležitostí. Ako?

  1. Po prvé, aby boli školy pre žiakov v dostupnej vzdialenosti. Radšej zabezpečujú transport žiakov ako internátne školy, o čom svedčí fakt, že v celom Bavorku je medzi štátnymi školami iba jedna internátna. 
  2. Po druhé vytvárajú odbory a programy pre školských psychológov a pedagogických asistentov, aby mohli školy zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie a to aj na odborných školách. 

Zároveň sme si vďaka diskusii uvedomili, že mnohé problémy na Slovensku a Nemecku sú veľmi podobné malý záujem o odborné vzdelávanie, zatváranie škôl s malým počtom detí, reagovanie na trh práce či komunikácia s rodičmi. 

Keďže aj v Bavorsku prudko klesol počet učňov, rozhodli sa intenzívne podporovať odborné vzdelávanie cez podujatia na školách a veľtrhy, kde prezentujú pozitívne príklady a skúsenosti, lebo tam je možnosť, že sa to silnejšie zapíše do povedomia mladých ľudí. Dôležité je aj včasné nadväzovanie priamych kontaktov, spolupráca s hospodárskymi odvetviami z okolia, aby žiaci videli, kde môžu získať prácu a urobiť kariéru. A samozrejme pribrať rodičov ako najdôležitejších poradcov svojich detí. Rozhodujúce je zobrať za ruku rodičov a predstaviť im pred očami veľkú atraktivitu odborného vzdelávania s pohľadom na budúce a rozvojové možnosti. 

Aj v Bavorsku riešia dilemy, ktoré školy ešte udržať a ktoré zatvoriť. Ale otázka peňazí nemá byť kľúčová, lebo to sú investície do budúcnosti. Čo sa týka odborných škôl nemajú limity na počet žiakov. Je ideálne, aby ich bolo aspoň 20 v triede, ale sú aj triedy s 10 žiakmi. Skôr sa pozerajú na celkový rozvoj v regióne, či sa vyľudňuje alebo či ľudia prichádzajú, rodia sa deti…Komunálni zriaďovatelia vytvárajú školské zväzy, aby zachovali rozmanitosť škôl a konkurencieschopnosť.

V našej diskusii sa otvorila aj téma vzdelávania Ukrajincov. Podľa profesora Waschlera, ak sa budú chcieť Ukrajinci vzdelávať v nemčine, tak v priebehu pár mesiacov vedia na to štátne inštitúcie zareagovať. Najrýchlejšie to vedia zariadiť cez konkrétne kurzy pri vzdelávaní dospelých. Rýchlosť je jedna vec, ale bez ľudí, bez personálu sa to zrealizovať nikdy nedá. V Bavorsku cítia nedostatok učiteľov, hoci im ponúkajú plat 4000 eur v hrubom. Nie je ľahké to porovnať s nákladmi u nás, ale nesie to v sebe otázku, či peniaze sú a budú tou motiváciou, pre ktorú sa majú mladí rozhodnúť pre výber učiteľského povolania, ktoré naozaj nie je len zamestnaním. Na Slovensku ešte veríme, že peniaze všetko vyriešia. No nemecký príklad nás učí, že peniaze sú dôležité, ale peniaze samotné kvalitu vzdelávania nedokážu dlhodobo zabezpečiť. 

Zároveň sme vďační aj našim nemeckým priateľom, ktorí nám pomáhajú vidieť širšiu a dlhodobejšiu perspektívu pomoci. Jednou z tém, kde treba rozmýšľať dlhodobo je aj vzdelávanie a v aktuálnej situácii aj vzdelávanie ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny.