V rámci iniciatívy Kresťan na vidieku už niekoľko rokov hľadáme cesty, ako budovať vidiecky priestor, ktorý má perspektívu a kde chcú ľudia žiť. Aktuálne pripravujeme sériu podujatí z názvom Rozprávanie na priedomí. Chceme poukázať nato, že vidiek bude vtedy atraktívny pre ľudí, ak sa bude rozvíjať vo všetkých smeroch – ak tam bude dostupná práca, zdravotná a sociálna starostlivosť, ak tam budú dostupné školy. Vrámci Rozprávania na priedomí chceme prinášať témy týkajúce sa života na vidieku a rozvoja vidieka.

Séria podujatí Rozprávanie na priedomí bude prebiehať v Poprade v priestoroch Coworking Poprad. Súčasťou podujatia bude hudobný doprovod, občertvenie a priestor na diskusiu a vzájomné spoznanie sa. Aby bolo dostatok času na všetky aktivity podujatia budú v piatok od 17.00 do 21.00, resp. s voľným koncom podľa záujmu a síl účastníkov.

Juraj HabovštiakModerné Slovensko nevybudujeme bez lásky. (inšpirácia)

Našim prvým hosťom bol Juraj Habovštiak, ktorý v obci Krivá na Orave vybudoval automatizérsku firmu so stovkami zamestnancov. Juraj Habovštiak sa s nami podelí o jeho životné skúsenosti, ako budoval firmu, ako ho to posúvalo, čo považuje za dôležité pre budúcnosť Slovenska a slovenského vidieka. Jedna z hlavných myšlienok Juraja Habovštiaka: „Moderné Slovensko nevybudujeme bez lásky.

Peter Lazorík – Pestujeme vlastné paradajky (vzdelávanie)

O. Peter Lazorík pôsobí ekologickej farme Adamov dvor. Adamov dvor má byť pozitívnym príkladom ekologického poľnohospodárstva, v ktorom sa budú využívať prvky permakultúry. Jeho cieľom bude podpora Gréckokatolíckej rómskej misie (GRM), spolu so zamestnávaním a vzdelávaním rómskej komunity. Registrácia a viac informácií TU.