Vzdelávanie na Slovensku

 Vo štvrtok 3. marca sme sa s profesorom Gerhardom Waschlerom rozprávali o vzdelávaní v Bavorsku, kde musia zabezpečiť vzdelávanie pre 1,6 milióna detí v 6100 školách. A ich snahou je zachovať rovnosť príležitostí. Ako? Po prvé, aby boli školy pre žiakov v dostupnej vzdialenosti. Radšej zabezpečujú transport žiakov ako internátne …