Kresťan na vidieku

Kresťan na vidieku

Pre dobrý život mimo našich miest

Laudato si

„Aký svet chceme nechať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré teraz vyrastajú?” (LS, 160). Táto otázka je stredobodom encykliky Svätého Otca Františka Laudato si o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“, o ekológii človeka.
Vzdelávanie
Výchova mládežníckych lídrov na vidieku je veľmi dôležitá pre budúcnosť života na vidieku. Je potrebné vytvárať také podmienky na vidieku, aby boli atraktívne pre mladých ľudí. Zároveň považujeme za dôležité podporovať celoživotné vzdelávanie v témach...
Komunitný život
Človek je spoločenský tvor a podporou a oporou mu môže byť nie len najbližšia a širšia rodina, ale aj komunita. Práve komunita a komunitný život môžu byť určujúce pre kvalitu jeho života – dostupnosť pracovných...
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia je jednou z najneodkladnejších výzviev dnešnej doby. Vidiecka krajina a vidiecky spôsob života nám načrtáva možnosti, ako zmierniť dopady ľudskej existencie na životné prostredie. Kresťania sú dlhodobo aktívni v témach týkajúcich sa ochrany života,...
Lokálna ekonomika
Na Slovensku sme svedkami vyľudňovania vidieka predovšetkým na východe a juhu krajiny. Ľudia sa sťahujú za lepším životom do miest. Priepasť medzi životom v meste a na vidieku sa zväčšuje. Dostupnosť pracovných príležitostí je pre...

Komunitný život

Človek je spoločenský tvor a podporou a oporou mu môže byť nie len najbližšia a širšia rodina, ale aj komunita. Práve komunita a komunitný život môžu byť určujúce pre kvalitu jeho života – dostupnosť pracovných príležitosti, možnosti trávenia voľného času, spoločné stretnutia so susedmi, dopravná infraštruktúra, zásobovanie potravinami či energiou. Kvalita života zahŕňa mnoho aspektov a niekedy stačí málo, aby človek mohol viesť lepší život. Avšak konzumný spôsob života nás priviedol k prehnanému záujmu o pohodlie, hmotné statky a hromadenie majetku. Tieto veci však nenapĺňajú hlboké túžby človeka. Radi by sme poukázali na alternatívu.

Výchova detí k rodinnému životu na vidieku

Vzťah k životu na vidieku, k manuálnej práci či k pôde sa vytráca. Mnoho detí vyrastá v mestách a „dedinu“ už mnohokrát nezažijú ani u starých rodičov. Zdravý rodinný a komunitný život vytvára dobré podmienky pre výchovu detí.

Medzigeneračný dialóg

Život v modernej spoločnosti pretrhol putá medzi generáciami. Viacgeneračné bývanie je už skôr raritou. Kult mladosti vytláča staršiu generáciu na okraj spoločnosti. Mnohé komunitné projekty sa naopak snažia podporovať spolužitie ľudí z rôznych generácií s odlišnými sociálnymi statusmi a rozdielnymi príjmami. Seniorský vek je súčasťou nášho života a je osobitnou príležitosťou.

Integrácia marginalizovaných skupín

Častým a pritom prehliadaným negatívnym javom našej spoločnosti je sociálne vylúčenie. Často sa sociálne vylúčenie prenáša z generácie na generáciu.

Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu
Aj takto môže vyzerať praktický seminár Kresťan na vidieku. Smiech, dokonalý výhľad na Tatry, príjemné počasie, príroda, praktické vzdelávanie, prehliadka permakultúrneho pozemku a ríbezľového sadu, vyvýšené...
Read More "Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu"
VODA A JEJ ŠETRENIE
...ani kvapka nazmar.. Voda je nutnou podmienkou pre existenciu života na našej planéte. Celých 96,5 % jej je v moriach a oceánoch, 1,8 % v...
Read More "VODA A JEJ ŠETRENIE"
Recept: Domáci prací gél
Recept na lacný a účinný prací prostriedok Prací sliz nespôsobuje alergie a je veľmi vhodný i na pranie plienok a bielizne pre malé deti. Čo...
Read More "Recept: Domáci prací gél"

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je jednou z najneodkladnejších výzviev dnešnej doby. Vidiecka krajina a vidiecky spôsob života nám načrtáva možnosti, ako zmierniť dopady ľudskej existencie na životné prostredie. Kresťania sú dlhodobo aktívni v témach týkajúcich sa ochrany života, manželstva rodiny a náboženskej slobody . Dobrou správou je, že postupne rastie záujem kresťanov aj o otázky životného prostredia, klimatických zmien a dlhodobej udržateľnosti. Kresťania nerobia z ochrany prírody boha, ale kladú dôraz na integrálny, udržateľný, ľudský rozvoj v súlade s prírodou a životným prostredím.

Bezodpadové hospodárstvo
Ekologické problémy a riešenia

Permakultúra a kresťanstvo

Malý vodný cyklus

Dažďové záhrady

Recyklácia

Kompostovanie

Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu
Aj takto môže vyzerať praktický seminár Kresťan na vidieku. Smiech, dokonalý výhľad na Tatry, príjemné počasie, príroda, praktické vzdelávanie, prehliadka permakultúrneho pozemku a ríbezľového sadu, vyvýšené...
Read More "Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu"
VODA A JEJ ŠETRENIE
...ani kvapka nazmar.. Voda je nutnou podmienkou pre existenciu života na našej planéte. Celých 96,5 % jej je v moriach a oceánoch, 1,8 % v...
Read More "VODA A JEJ ŠETRENIE"
Recept: Domáci prací gél
Recept na lacný a účinný prací prostriedok Prací sliz nespôsobuje alergie a je veľmi vhodný i na pranie plienok a bielizne pre malé deti. Čo...
Read More "Recept: Domáci prací gél"

Lokálna ekonomika

Na Slovensku sme svedkami vyľudňovania vidieka predovšetkým na východe a juhu krajiny. Ľudia sa sťahujú za lepším životom do miest. Priepasť medzi životom v meste a na vidieku sa zväčšuje. Dostupnosť pracovných príležitostí je pre dôstojný život na vidieku kľúčová. Našim zámerom však nie je, aby sa vidiek nakoniec zmenil na mesto. Pre zachovanie typického vidieckeho rázu krajiny, je potrebné rozvíjať poľnohospodárstvo, remeslá a drobné služby.

Na niektorých miestach sa rozvíjajú iniciatívy spolupráce využívajúce obnoviteľné energie, ktoré umožňujú lokálnu sebestačnosť a dokonca predaj nadbytočnej produkcie. Tento jednoduchý príklad naznačuje, že zatiaľ čo existujúci svetový poriadok je neschopný prevziať zodpovednosť, miestna inštancia to dokáže. Práve tam sa totiž môže zrodiť väčšia zodpovednosť, silný komunitný zmysel, osobitná schopnosť veľkodušne sa starať a tvoriť, hlboká láska k vlastnej krajine, ako aj premýšľanie o tom, čo sa zanechá deťom a vnukom.

Laudato Si

Lokálne pestovanie, chov, spracovanie a odbyt

Veľkým problémom Slovenska je potravinová sebastačnosť. Veľká časť potravín sa dováža zo zahraničia aj napriek tomu, že by sme si mnohé základné potraviny vedeli zabezpečiť sami.

Nové pracovné miesta

Pre vidiek sú typické práce spojené s poľnohospodárstvom. V poľnohospodárstve pracuje v dnešnej dobe už len veľmi málo ľudí a preto sa ľudia žijúci na vidieku musia orientovať aj na iné segmenty ako poľnohospodártvo. Nové pracovné miesta sú spojené predovšetkým s rozvojom digitálnej ekonomiky.

Podpora lokálnej ekonomiky

Každá obec a každý región má svoje špecifiká. Nie je možné navrhnúť riešenie, ktoré pomôže všetkým lokalitám na Slovenku. Naopak, každá podpora a rozvoj musia reflektovať potreby konkrétneho regiónu.

Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu
Aj takto môže vyzerať praktický seminár Kresťan na vidieku. Smiech, dokonalý výhľad na Tatry, príjemné počasie, príroda, praktické vzdelávanie, prehliadka permakultúrneho pozemku a ríbezľového sadu, vyvýšené...
Read More "Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu"
VODA A JEJ ŠETRENIE
...ani kvapka nazmar.. Voda je nutnou podmienkou pre existenciu života na našej planéte. Celých 96,5 % jej je v moriach a oceánoch, 1,8 % v...
Read More "VODA A JEJ ŠETRENIE"
Recept: Domáci prací gél
Recept na lacný a účinný prací prostriedok Prací sliz nespôsobuje alergie a je veľmi vhodný i na pranie plienok a bielizne pre malé deti. Čo...
Read More "Recept: Domáci prací gél"
Všetko pekne zelené
Ďakujeme kresťanom na vidieku, že nám poslali mnoho fotografií zo záhrad. Kvietková záhrada s vtáčou búdkou, kde som celú zimu krímila operence a teraz ma tešia...
Read More "Všetko pekne zelené"

Vzdelávanie

Výchova mládežníckych lídrov na vidieku je veľmi dôležitá pre budúcnosť života na vidieku. Je potrebné vytvárať také podmienky na vidieku, aby boli atraktívne pre mladých ľudí.

Zároveň považujeme za dôležité podporovať celoživotné vzdelávanie v témach ako ekológia, životné prostredie, trvalá udržateľnosť či občianska participácia. V rámci iniciatívy Kresťan na vidieku realizujeme semináre na rôznych miestach na Slovensku.

Prihláste sa do newslettra
Kresťan na vidieku Prihláste sa k odberu noviniek Kresťan na vidieku! Subscribe Ďakujeme za dôveru! Úspešne ste sa prihlásili k odberu noviniek iniciatívy Kresťan na vidieku. 
Inšpirácia
Pieseň brata Slnka
Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,      tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,len tebe patria, Najvyšší;      a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,      najmä s pánom...

Permakultúra, práca, slnko pod Tatrami a kopec smiechu

Aj takto môže vyzerať praktický seminár Kresťan na vidieku. Smiech, dokonalý výhľad na Tatry, príjemné počasie, príroda, praktické vzdelávanie, prehliadka permakultúrneho pozemku a ríbezľového sadu, vyvýšené záhony, kompostovanie, biouhlie, skvelá partia, ba zohraté spoločenstvo ľudí, ktorí túžia nachádzať a oslavovať Boha v zdravej prírode a v blížnych. „Som vďačná za túto iniciatívu,“ priznávajú dievčatá v úvodnom …

Prečo sa hnutie Kresťan na vidieku usiluje aj o oblasť duchovného rozvoja?

Všetkým bratom a sestrám, veriacim i neveriacim, túži byť hnutie Kresťan na vidieku nablízku a poskytovať možnosti na hľadanie i nachádzanie „vzácnej perly Božieho kráľovstva“, toho „jediného, čo je potrebné“ (Lk 10, 42). Ruža sa rozvíja a rastie. Keď sa nerozvíja, hynie. Rast je jedným zo základných prejavov života. Podobne …

Zdravá záhrada, vzdelávací seminár

V sobotu 22.2.2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada – Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade, ktorý zorganizovala iniciatíva Kresťan na vidieku. Seminárom nás sprevádzali absolventi úplného kurzu permakultúrneho dizajnu Ivana Németová a Ľubomír Slavkovský. Dvadsiatke prítomných ľudí v ňom priblížili …

Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine

Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para. Zmena koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére nie je dominantným faktorom zmeny klímy, hovorí vedec Ing. Viliam Novák, DrSc. z Ústavu hydrológie SAV. Ing. Viliam Novák, DrSc. (77) pôsobil od roku 1964 v Ústave hydrológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venoval sa kvantifikácii transportu hmoty (vody) …

V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku

V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa na ňom približne dve desiatky záujemcov o danú problematiku. Hovorilo sa o projekte Ceferino, ktorý predstavili Michael Ryan a Tadeáš Gavala. Michael Ryan pochádza z …

Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa

Počas posledného novembrového víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na vidieku. Hybnou silou seminárov je encyklika pápeža Františka venovaná starostlivosti o náš spoločný domov Laudato si. Z toho vychádza aj názov podujatia Laudato si v praxi, …

Chceš mať príjemné leto? Zadržiavaj dažďovú vodu!

Podstatou praktického riešenia zmien klímy a nedostatku vody zapríčinených ľudskou činnosťou spočíva v obnoviteľnosti malého vodného cyklu realizáciou plošných opatrení v katastrálnych územiach obcí a miest. Ide o opatrenia, ktoré zamedzujú urýchlený odtok vody, zvyšujú vodozádržnú schopnosť povodí a zlepšujú vodnú bilanciu územia. Často sú rovnaké s protieróznymi opatreniami a …