Kresťan na vidieku

Kresťan na vidieku

Pre dobrý život mimo našich miest

Laudato si

„Aký svet chceme nechať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré teraz vyrastajú?” (LS, 160). Táto otázka je stredobodom encykliky Svätého Otca Františka Laudato si o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“, o ekológii človeka.
Vzdelávanie
Výchova mládežníckych lídrov na vidieku je veľmi dôležitá pre budúcnosť života na vidieku. Je potrebné vytvárať také podmienky na vidieku, aby boli atraktívne pre mladých ľudí. Zároveň považujeme za dôležité podporovať celoživotné vzdelávanie v témach...
Komunitný život
Človek je spoločenský tvor a podporou a oporou mu môže byť nie len najbližšia a širšia rodina, ale aj komunita. Práve komunita a komunitný život môžu byť určujúce pre kvalitu jeho života – dostupnosť pracovných...
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia je jednou z najneodkladnejších výzviev dnešnej doby. Vidiecka krajina a vidiecky spôsob života nám načrtáva možnosti, ako zmierniť dopady ľudskej existencie na životné prostredie. Kresťania sú dlhodobo aktívni v témach týkajúcich sa ochrany života,...
Lokálna ekonomika
Na Slovensku sme svedkami vyľudňovania vidieka predovšetkým na východe a juhu krajiny. Ľudia sa sťahujú za lepším životom do miest. Priepasť medzi životom v meste a na vidieku sa zväčšuje. Dostupnosť pracovných príležitostí je pre...

Komunitný život

Človek je spoločenský tvor a podporou a oporou mu môže byť nie len najbližšia a širšia rodina, ale aj komunita. Práve komunita a komunitný život môžu byť určujúce pre kvalitu jeho života – dostupnosť pracovných príležitosti, možnosti trávenia voľného času, spoločné stretnutia so susedmi, dopravná infraštruktúra, zásobovanie potravinami či energiou. Kvalita života zahŕňa mnoho aspektov a niekedy stačí málo, aby človek mohol viesť lepší život. Avšak konzumný spôsob života nás priviedol k prehnanému záujmu o pohodlie, hmotné statky a hromadenie majetku. Tieto veci však nenapĺňajú hlboké túžby človeka. Radi by sme poukázali na alternatívu.

Výchova detí k rodinnému životu na vidieku

Vzťah k životu na vidieku, k manuálnej práci či k pôde sa vytráca. Mnoho detí vyrastá v mestách a „dedinu“ už mnohokrát nezažijú ani u starých rodičov. Zdravý rodinný a komunitný život vytvára dobré podmienky pre výchovu detí.

Medzigeneračný dialóg

Život v modernej spoločnosti pretrhol putá medzi generáciami. Viacgeneračné bývanie je už skôr raritou. Kult mladosti vytláča staršiu generáciu na okraj spoločnosti. Mnohé komunitné projekty sa naopak snažia podporovať spolužitie ľudí z rôznych generácií s odlišnými sociálnymi statusmi a rozdielnymi príjmami. Seniorský vek je súčasťou nášho života a je osobitnou príležitosťou.

Integrácia marginalizovaných skupín

Častým a pritom prehliadaným negatívnym javom našej spoločnosti je sociálne vylúčenie. Často sa sociálne vylúčenie prenáša z generácie na generáciu.

Zdravá záhrada, vzdelávací seminár
V sobotu 22.2.2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada - Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade,...
Read More "Zdravá záhrada, vzdelávací seminár"
Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine
Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para. Zmena koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére nie je dominantným faktorom zmeny klímy, hovorí vedec Ing. Viliam Novák, DrSc....
Read More "Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine"
V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku
V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa...
Read More "V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku"

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je jednou z najneodkladnejších výzviev dnešnej doby. Vidiecka krajina a vidiecky spôsob života nám načrtáva možnosti, ako zmierniť dopady ľudskej existencie na životné prostredie. Kresťania sú dlhodobo aktívni v témach týkajúcich sa ochrany života, manželstva rodiny a náboženskej slobody . Dobrou správou je, že postupne rastie záujem kresťanov aj o otázky životného prostredia, klimatických zmien a dlhodobej udržateľnosti. Kresťania nerobia z ochrany prírody boha, ale kladú dôraz na integrálny, udržateľný, ľudský rozvoj v súlade s prírodou a životným prostredím.

Bezodpadové hospodárstvo
Ekologické problémy a riešenia

Permakultúra a kresťanstvo

Malý vodný cyklus

Dažďové záhrady

Recyklácia

Kompostovanie

Zdravá záhrada, vzdelávací seminár
V sobotu 22.2.2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada - Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade,...
Read More "Zdravá záhrada, vzdelávací seminár"
Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine
Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para. Zmena koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére nie je dominantným faktorom zmeny klímy, hovorí vedec Ing. Viliam Novák, DrSc....
Read More "Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine"
V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku
V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa...
Read More "V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku"
Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa
Počas posledného novembrového víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na...
Read More "Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa"

Lokálna ekonomika

Na Slovensku sme svedkami vyľudňovania vidieka predovšetkým na východe a juhu krajiny. Ľudia sa sťahujú za lepším životom do miest. Priepasť medzi životom v meste a na vidieku sa zväčšuje. Dostupnosť pracovných príležitostí je pre dôstojný život na vidieku kľúčová. Našim zámerom však nie je, aby sa vidiek nakoniec zmenil na mesto. Pre zachovanie typického vidieckeho rázu krajiny, je potrebné rozvíjať poľnohospodárstvo, remeslá a drobné služby.

Na niektorých miestach sa rozvíjajú iniciatívy spolupráce využívajúce obnoviteľné energie, ktoré umožňujú lokálnu sebestačnosť a dokonca predaj nadbytočnej produkcie. Tento jednoduchý príklad naznačuje, že zatiaľ čo existujúci svetový poriadok je neschopný prevziať zodpovednosť, miestna inštancia to dokáže. Práve tam sa totiž môže zrodiť väčšia zodpovednosť, silný komunitný zmysel, osobitná schopnosť veľkodušne sa starať a tvoriť, hlboká láska k vlastnej krajine, ako aj premýšľanie o tom, čo sa zanechá deťom a vnukom.

Laudato Si

Lokálne pestovanie, chov, spracovanie a odbyt

Veľkým problémom Slovenska je potravinová sebastačnosť. Veľká časť potravín sa dováža zo zahraničia aj napriek tomu, že by sme si mnohé základné potraviny vedeli zabezpečiť sami.

Nové pracovné miesta

Pre vidiek sú typické práce spojené s poľnohospodárstvom. V poľnohospodárstve pracuje v dnešnej dobe už len veľmi málo ľudí a preto sa ľudia žijúci na vidieku musia orientovať aj na iné segmenty ako poľnohospodártvo. Nové pracovné miesta sú spojené predovšetkým s rozvojom digitálnej ekonomiky.

Podpora lokálnej ekonomiky

Každá obec a každý región má svoje špecifiká. Nie je možné navrhnúť riešenie, ktoré pomôže všetkým lokalitám na Slovenku. Naopak, každá podpora a rozvoj musia reflektovať potreby konkrétneho regiónu.

Zdravá záhrada, vzdelávací seminár
V sobotu 22.2.2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada - Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade,...
Read More "Zdravá záhrada, vzdelávací seminár"
Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine
Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para. Zmena koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére nie je dominantným faktorom zmeny klímy, hovorí vedec Ing. Viliam Novák, DrSc....
Read More "Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine"
V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku
V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa...
Read More "V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku"
Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa
Počas posledného novembrového víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na...
Read More "Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa"

Vzdelávanie

Výchova mládežníckych lídrov na vidieku je veľmi dôležitá pre budúcnosť života na vidieku. Je potrebné vytvárať také podmienky na vidieku, aby boli atraktívne pre mladých ľudí.

Zároveň považujeme za dôležité podporovať celoživotné vzdelávanie v témach ako ekológia, životné prostredie, trvalá udržateľnosť či občianska participácia. V rámci iniciatívy Kresťan na vidieku realizujeme semináre na rôznych miestach na Slovensku.

Spíkri
Sme radi, že máme medzi nami ľudí, ktorí žijú integrálnu ekológiu v praxi a nesú tak odkaz pápeža Františka z encykliky Laudato Si. Ešte väčšmi nás teší, že títo vzácni ľudia prišli medzi nás a...
Pripravované semináre
Pozývame Vás na jedinečný seminár pre kresťanov s názvom Laudato si v praxi. Na seminári sa dozviete, ako je možné žiť ekologicky, udržateľne a zároveň radostne. V malých mestách a dedinách žije veľa kresťanov, ktorí...
O hnutí
CHCEME LEPŠÍ ŽIVOT NA VIDIEKU Kresťan na vidieku je iniciatívou Fóra kresťanských inštitúcií. Iniciatíva Kresťan na vidieku sa zameriava na zlepšovanie kvality života na vidieku. Našou víziou, aby mali ľudia možnosť žiť dobrý život na...

Zdravá záhrada, vzdelávací seminár

V sobotu 22.2.2020 sa v Poprade uskutočnil prvý diel trojdielneho cyklu Zdravá záhrada – Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade, ktorý zorganizovala iniciatíva Kresťan na vidieku. Seminárom nás sprevádzali absolventi úplného kurzu permakultúrneho dizajnu Ivana Németová a Ľubomír Slavkovský. Dvadsiatke prítomných ľudí v ňom priblížili …

Viliam Novák: Otepľuje sa najmä preto, lebo extrémnym využívaním krajiny meníme toky vody a energie v krajine

Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para. Zmena koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére nie je dominantným faktorom zmeny klímy, hovorí vedec Ing. Viliam Novák, DrSc. z Ústavu hydrológie SAV. Ing. Viliam Novák, DrSc. (77) pôsobil od roku 1964 v Ústave hydrológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venoval sa kvantifikácii transportu hmoty (vody) …

V Košiciach sme zorganizovali ďalší zo seminárov Kresťan na vidieku

V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa na ňom približne dve desiatky záujemcov o danú problematiku. Hovorilo sa o projekte Ceferino, ktorý predstavili Michael Ryan a Tadeáš Gavala. Michael Ryan pochádza z …

Laudato si v praxi – ako spoločenstvo dokážeme veľa

Počas posledného novembrového víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na vidieku. Hybnou silou seminárov je encyklika pápeža Františka venovaná starostlivosti o náš spoločný domov Laudato si. Z toho vychádza aj názov podujatia Laudato si v praxi, …

Chceš mať príjemné leto?Zadržiavaj dažďovú vodu!

Podstatou praktického riešenia zmien klímy a nedostatku vody zapríčinených ľudskou činnosťou spočíva v obnoviteľnosti malého vodného cyklu realizáciou plošných opatrení v katastrálnych územiach obcí a miest. Ide o opatrenia, ktoré zamedzujú urýchlený odtok vody, zvyšujú vodozádržnú schopnosť povodí a zlepšujú vodnú bilanciu územia. Často sú rovnaké s protieróznymi opatreniami a …

Svetový deň potravín – naša činnosť určuje našu budúcnosť

Organizácia FAO (Food and Agriculture Organisation of the UNO – Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) bola založená 16. Októbra 1945, aby zjednotila štáty v boji proti hladu. 16. októbra oslavuje svoje založenie prostredníctvom svetovej akcie známej ako Svetový deň potravín (SDP). Toto podujatie má za cieľ podporiť celosvetové povedomie a …

Taký plot aj gádžo závidí!

Dňa 6. októbra sa uskutočnilo slávnostné zahájenie hrušovského projektu RómaStrom, ktorého cieľom bolo angažovať Rómov v starostlivosti o svoje okolie. Slávnosti sa zúčastnili Rómovia z miestnej osady ako i majoritní obyvatelia obce Hrušov, hlavný program tvoril koncert rómskej kapely Opral z Čičavy (okres VT) a predstavenie projektu RómaStrom. O občerstvenie a kapustnicu sa postarali Rómovia. Do projektu boli …

Kresťanská svätosť ako integrita vo všetkých oblastiach

Kresťan a vidiek? Kresťan a ochrana prírody? Je to iba novota, módna pretvárka, alebo dôležitá spoločenská potreba? Ba môže to byť dokonca cesta k pravej svätosti? Súčasný pápež František si zvolil meno podľa svätca, ktorý spájal lásku ku Kristovi s láskou k chudobným a k všetkému stvorenstvu, a je zároveň patrónom ekológov. Myslím, že pápež takto …

Ľudia by mali mať priestor realizovať svoje projekty a nápady tam, kde sú

V relácii rádia LUMEN Od ucha k duchu si v sobotu 12. januára moderátor Ján Heriban do štúdia pozval predsedu Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Tomáša Kuzára s manželkou Miriam, riaditeľkou organizácie CitizenGo Slovensko, ktorá je členom FKI. Spoločne sa venovali téme Kresťan na vidieku. FKI zorganizovalo už tri semináre s …

V Kúpeľoch Červený Kláštor sa konal druhý seminár Kresťan na vidieku

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa v Kúpeľoch Červený Kláštor uskutočnil už v poradí druhý seminár Kresťan na vidieku. Víkendového stretnutia sa zúčastnili angažovaní starostovia, poslanci a občania, ktorým leží na srdci oživenie vidieka, rodinného podnikania, podpory predaja a nákupu lokálnych (bio)potravín a starostlivosti o náš spoločný domov …