Kresťan na vidieku

Chceme, aby sa ľuďom na vidieku dobre žilo.
Kresťan na vidieku

Pripravujeme

Tu môžete nájsť projekty či podujatia, ktoré už onedlho spustíme. V blízkej dobe sa môžete tešiť na projekt Inšpiratívne príbehy z vidieka či na Praktické rady z vidieka od Tomáša Abela. Semináre Zdravá záhrada –...

Semináre Zdravá záhrada – dobrý život

Pozývame Vás na jedinečný permakultúrny seminár s názvom Zdravá záhrada – dobrý život. Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade. Na seminári sa dozviete, ako je možné žiť ekologicky, udržateľne a...

Uskutočnené semináre

Kresťan na vidieku sa postupne na Slovensku etabluje a už sa nám toho podarilo spoločne zažiť celkom dosť. Semináre ZDRAVÁ ZÁHRADA – 1. diel , 2. diel, ktorý sa konal online a 3. diel –...
PROGRAM seminára Zdravá záhrada – dobrý život
Ide o vzdelávací seminár, ktorý bude zameraný na udržateľnosť a permakultúru v praxi. Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v Tvojej záhrade. Lektormi...
Read More "PROGRAM seminára Zdravá záhrada – dobrý život"
PROGRAM konferencie Svitá na lepšie časy?
Online konferencia. 30. november až 6. december 2020. ZÁZNAMY PODUJATIA. Ako sa dá žiť INAK?S Bohom, s prírodou, s radosťou, bez záplav,s Rómami i so...
Read More "PROGRAM konferencie Svitá na lepšie časy?"
DUŠIČKY VIAC S BOHOM A S PRÍRODOU
(Pre sledovanie záznamu kliknite na obrázok.) Aj Kresťan na vidieku si kladie otázku, ako prežiť túto extra špeciálnu dušičkovú oktávu obmedzenú koronou VIAC duchovne a...
Read More "DUŠIČKY VIAC S BOHOM A S PRÍRODOU"
Inšpiratívne príbehy z vidieka
Vidiek či túžba po ňom pre zdravú rodinu i spoločnosť Na vidieku žije veľa rodín či jednotlivcov, ktorí žijú nasledovania hodným príkladom v rodinnom i...
Read More "Inšpiratívne príbehy z vidieka"
Veci, ktorých sa bojíš, sa ti pravdepodobne prihodia… ale neboj sa!
O realite, ľudskej i kresťanskej nádeji , o utrpení, Rómoch a vzniku Piesne brata slnka... Korona sa nejako dotkla každého. Mnohí prišli o prácu, iní...
Read More "Veci, ktorých sa bojíš, sa ti pravdepodobne prihodia… ale neboj sa!"
Spíkri konferencie SVITÁ NA LEPŠIE ČASY?
Predstavujeme Vám spíkrov, ktorí vystúpia "od Ondreja do Mikuláša" na našej konferencii o nádeji pre Slovensko. PONDELOK Sledujte záznam kliknutím na obrázok. RADOSLAV MAKÁŇ -...
Read More "Spíkri konferencie SVITÁ NA LEPŠIE ČASY?"

Lokálna ekonomika

Na Slovensku sme svedkami vyľudňovania vidieka predovšetkým na východe a juhu krajiny. Ľudia sa sťahujú za lepším životom do miest. Priepasť medzi životom v meste a na vidieku sa zväčšuje. Dostupnosť pracovných príležitostí je pre dôstojný život na vidieku kľúčová. Našim zámerom však nie je, aby sa vidiek nakoniec zmenil na mesto. Pre zachovanie typického vidieckeho rázu krajiny, je potrebné rozvíjať poľnohospodárstvo, remeslá a drobné služby.

Na niektorých miestach sa rozvíjajú iniciatívy spolupráce využívajúce obnoviteľné energie, ktoré umožňujú lokálnu sebestačnosť a dokonca predaj nadbytočnej produkcie. Tento jednoduchý príklad naznačuje, že zatiaľ čo existujúci svetový poriadok je neschopný prevziať zodpovednosť, miestna inštancia to dokáže. Práve tam sa totiž môže zrodiť väčšia zodpovednosť, silný komunitný zmysel, osobitná schopnosť veľkodušne sa starať a tvoriť, hlboká láska k vlastnej krajine, ako aj premýšľanie o tom, čo sa zanechá deťom a vnukom.

Laudato Si

Lokálne pestovanie, chov, spracovanie a odbyt

Veľkým problémom Slovenska je potravinová sebastačnosť. Veľká časť potravín sa dováža zo zahraničia aj napriek tomu, že by sme si mnohé základné potraviny vedeli zabezpečiť sami.

Nové pracovné miesta

Pre vidiek sú typické práce spojené s poľnohospodárstvom. V poľnohospodárstve pracuje v dnešnej dobe už len veľmi málo ľudí a preto sa ľudia žijúci na vidieku musia orientovať aj na iné segmenty ako poľnohospodártvo. Nové pracovné miesta sú spojené predovšetkým s rozvojom digitálnej ekonomiky.

Podpora lokálnej ekonomiky

Každá obec a každý región má svoje špecifiká. Nie je možné navrhnúť riešenie, ktoré pomôže všetkým lokalitám na Slovenku. Naopak, každá podpora a rozvoj musia reflektovať potreby konkrétneho regiónu.

PROGRAM seminára Zdravá záhrada – dobrý život
Ide o vzdelávací seminár, ktorý bude zameraný na udržateľnosť a permakultúru v praxi. Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v Tvojej záhrade. Lektormi...
Read More "PROGRAM seminára Zdravá záhrada – dobrý život"
PROGRAM konferencie Svitá na lepšie časy?
Online konferencia. 30. november až 6. december 2020. ZÁZNAMY PODUJATIA. Ako sa dá žiť INAK?S Bohom, s prírodou, s radosťou, bez záplav,s Rómami i so...
Read More "PROGRAM konferencie Svitá na lepšie časy?"
DUŠIČKY VIAC S BOHOM A S PRÍRODOU
(Pre sledovanie záznamu kliknite na obrázok.) Aj Kresťan na vidieku si kladie otázku, ako prežiť túto extra špeciálnu dušičkovú oktávu obmedzenú koronou VIAC duchovne a...
Read More "DUŠIČKY VIAC S BOHOM A S PRÍRODOU"
Inšpiratívne príbehy z vidieka
Vidiek či túžba po ňom pre zdravú rodinu i spoločnosť Na vidieku žije veľa rodín či jednotlivcov, ktorí žijú nasledovania hodným príkladom v rodinnom i...
Read More "Inšpiratívne príbehy z vidieka"
Veci, ktorých sa bojíš, sa ti pravdepodobne prihodia… ale neboj sa!
O realite, ľudskej i kresťanskej nádeji , o utrpení, Rómoch a vzniku Piesne brata slnka... Korona sa nejako dotkla každého. Mnohí prišli o prácu, iní...
Read More "Veci, ktorých sa bojíš, sa ti pravdepodobne prihodia… ale neboj sa!"
Spíkri konferencie SVITÁ NA LEPŠIE ČASY?
Predstavujeme Vám spíkrov, ktorí vystúpia "od Ondreja do Mikuláša" na našej konferencii o nádeji pre Slovensko. PONDELOK Sledujte záznam kliknutím na obrázok. RADOSLAV MAKÁŇ -...
Read More "Spíkri konferencie SVITÁ NA LEPŠIE ČASY?"

Pieseň brata Slnka

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
      tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,
len tebe patria, Najvyšší;
      a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,
      najmä s pánom bratom Slnkom,
      ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny a žiari veľkým jasom;
      o tebe, Najvyšší, je nám znamením.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru
Lunu a hviezdy;
      na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.

Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,
      za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,
      čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,
      ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň,
      ktorým osvetľuješ noc.
      Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu
matku Zem,
      ktorá nás živí a stará sa o nás
      a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých,
      čo odpúšťajú pre tvoju lásku
      a znášajú slabosť a trápenie.
Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú,
      lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
      ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.
Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
      blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli,
      lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,
      ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

PROGRAM seminára Zdravá záhrada – dobrý život
Ide o vzdelávací seminár, ktorý bude zameraný na udržateľnosť a permakultúru v praxi. Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v Tvojej záhrade. Lektormi...
Read More "PROGRAM seminára Zdravá záhrada – dobrý život"
PROGRAM konferencie Svitá na lepšie časy?
Online konferencia. 30. november až 6. december 2020. ZÁZNAMY PODUJATIA. Ako sa dá žiť INAK?S Bohom, s prírodou, s radosťou, bez záplav,s Rómami i so...
Read More "PROGRAM konferencie Svitá na lepšie časy?"
DUŠIČKY VIAC S BOHOM A S PRÍRODOU
(Pre sledovanie záznamu kliknite na obrázok.) Aj Kresťan na vidieku si kladie otázku, ako prežiť túto extra špeciálnu dušičkovú oktávu obmedzenú koronou VIAC duchovne a...
Read More "DUŠIČKY VIAC S BOHOM A S PRÍRODOU"
Inšpiratívne príbehy z vidieka
Vidiek či túžba po ňom pre zdravú rodinu i spoločnosť Na vidieku žije veľa rodín či jednotlivcov, ktorí žijú nasledovania hodným príkladom v rodinnom i...
Read More "Inšpiratívne príbehy z vidieka"

Naše témy

Väčšina územia Slovenska je vidiek. Na vidieku zároveň žije väčšina obyvateľov Slovenska. Avšak potrebám ľudí na vidieku sa nevenuje náležitá pozornosti. V rámci aktivít hnutia Kresťan na vidieku sa zameriavame na niekoľko oblastí, ktoré sa vidieka bytostne týkajú – vzdelávanie, životné prostredie, lokálna ekonomika, komunitný život a duchovný rozvoj.

Iné inšpirácie

Píšu inde: Mičovský vyzval poľnohospodárov k vážnej zmene agrárnej krajiny. Zachráňme pôdu, zachráňme kultúru. Siníc vo vode sa už nezbavíme. A môžeme si za to sami. Na poliach pusto (komentár), Ministerstvo životného prostredia SR. Rozhovor...

Inšpirácie

Máš inšpiráciu? Tak SA ZAPOJ! Máš inšpiratívnu záhradu? Tak nám o nej napíš a odfoť ju! Toto NÁM NAPÍSALI a odfotili iní.   Chceš sa dozvedieť viac? Inšpiruj sa našimi ČLÁNKAMI!   Chceš sa dozvedieť...

Naše témy

Väčšina územia Slovenska je vidiek. Na vidieku zároveň žije väčšina obyvateľov Slovenska. Avšak potrebám ľudí na vidieku sa nevenuje náležitá pozornosti. V rámci aktivít hnutia Kresťan na vidieku sa zameriavame na niekoľko oblastí, ktoré sa...