Seminár pre starostov a členov obecných zastupiteľstiev sa uskutočnil v termíne 23. - 24. novembra 2023 v Novej Kelči v okrese Vranov nad Topľou.

Pripravujeme

Tu môžete nájsť projekty či podujatia, ktoré už onedlho spustíme. V blízkej dobe sa môžete tešiť na projekt Inšpiratívne príbehy z vidieka či na Praktické rady z vidieka od Tomáša Abela. Semináre Zdravá záhrada –...

Semináre Zdravá záhrada – dobrý život

Pozývame Vás na jedinečný permakultúrny seminár s názvom Zdravá záhrada – dobrý život. Spoznaj vzťahy medzi živými tvormi, vodou a pôdou v tvojej záhrade. Na seminári sa dozviete, ako je možné žiť ekologicky, udržateľne a...

Uskutočnené semináre

Kresťan na vidieku sa postupne na Slovensku etabluje a už sa nám toho podarilo spoločne zažiť celkom dosť. Semináre ZDRAVÁ ZÁHRADA – 1. diel , 2. diel, ktorý sa konal online a 3. diel –...
Budúci rozvoj našich dedín a regiónov – prihláste sa online stretnutie 17. apríla o 18.00
Hnutie "Kresťan na vidieku" sa usiluje prispieť k pozitívnemu rozvoju našich obcí a vidieckychregiónov. Cez vzdelávacie ponuky chceme informovať, motivovať a podporiť zodpovedné osoby vobciach a...
Read More "Budúci rozvoj našich dedín a regiónov – prihláste sa online stretnutie 17. apríla o 18.00"
Desatoro profarmárskej samosprávy
Desatoro profarmárskej samosprávy je názov dokumentu, ktorý má pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi obcou a farmármi a zároveň otvoriť spoločenskú diskusiu na tému prínosu malých či...
Read More "Desatoro profarmárskej samosprávy"
Vzdelávanie na Slovensku
 Vo štvrtok 3. marca sme sa s profesorom Gerhardom Waschlerom rozprávali o vzdelávaní v Bavorsku, kde musia zabezpečiť vzdelávanie pre 1,6 milióna detí v 6100...
Read More "Vzdelávanie na Slovensku"
Fotoreportáž z Oravy
V sobotu 22.1.2022 sme vyrazili na plánovanú cestu na Oravu. Spolu s nami prišla aj snehová nádielka. O to lepšie sme mohli vidieť, ako sa majú...
Read More "Fotoreportáž z Oravy"
Zdravá záhrada – dobrý život
Jednou z účastníčkov seminára bola aj Jana Špulerová, ktorá zhrnula svoje dojmy a zážitky v tomto článku. Prvý júnový víkend sa konal v ABELANDe –...
Read More "Zdravá záhrada – dobrý život"
Rodinka z lazov: Mať málo je niekedy oveľa viac
Inšpiratívny príbeh manželov z Očovej Autorka: Monika Fialová Igor a Katka Vatehovci žijú už 19 rokov na samote pri Očovej. Obaja sú doma a ich...
Read More "Rodinka z lazov: Mať málo je niekedy oveľa viac"

Lokálna ekonomika

Na Slovensku sme svedkami vyľudňovania vidieka predovšetkým na východe a juhu krajiny. Ľudia sa sťahujú za lepším životom do miest. Priepasť medzi životom v meste a na vidieku sa zväčšuje. Dostupnosť pracovných príležitostí je pre dôstojný život na vidieku kľúčová. Našim zámerom však nie je, aby sa vidiek nakoniec zmenil na mesto. Pre zachovanie typického vidieckeho rázu krajiny, je potrebné rozvíjať poľnohospodárstvo, remeslá a drobné služby.

Na niektorých miestach sa rozvíjajú iniciatívy spolupráce využívajúce obnoviteľné energie, ktoré umožňujú lokálnu sebestačnosť a dokonca predaj nadbytočnej produkcie. Tento jednoduchý príklad naznačuje, že zatiaľ čo existujúci svetový poriadok je neschopný prevziať zodpovednosť, miestna inštancia to dokáže. Práve tam sa totiž môže zrodiť väčšia zodpovednosť, silný komunitný zmysel, osobitná schopnosť veľkodušne sa starať a tvoriť, hlboká láska k vlastnej krajine, ako aj premýšľanie o tom, čo sa zanechá deťom a vnukom.

Laudato Si

Lokálne pestovanie, chov, spracovanie a odbyt

Veľkým problémom Slovenska je potravinová sebastačnosť. Veľká časť potravín sa dováža zo zahraničia aj napriek tomu, že by sme si mnohé základné potraviny vedeli zabezpečiť sami.

Nové pracovné miesta

Pre vidiek sú typické práce spojené s poľnohospodárstvom. V poľnohospodárstve pracuje v dnešnej dobe už len veľmi málo ľudí a preto sa ľudia žijúci na vidieku musia orientovať aj na iné segmenty ako poľnohospodártvo. Nové pracovné miesta sú spojené predovšetkým s rozvojom digitálnej ekonomiky.

Podpora lokálnej ekonomiky

Každá obec a každý región má svoje špecifiká. Nie je možné navrhnúť riešenie, ktoré pomôže všetkým lokalitám na Slovenku. Naopak, každá podpora a rozvoj musia reflektovať potreby konkrétneho regiónu.

Budúci rozvoj našich dedín a regiónov – prihláste sa online stretnutie 17. apríla o 18.00
Hnutie "Kresťan na vidieku" sa usiluje prispieť k pozitívnemu rozvoju našich obcí a vidieckychregiónov. Cez vzdelávacie ponuky chceme informovať, motivovať a podporiť zodpovedné osoby vobciach a...
Read More "Budúci rozvoj našich dedín a regiónov – prihláste sa online stretnutie 17. apríla o 18.00"
Desatoro profarmárskej samosprávy
Desatoro profarmárskej samosprávy je názov dokumentu, ktorý má pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi obcou a farmármi a zároveň otvoriť spoločenskú diskusiu na tému prínosu malých či...
Read More "Desatoro profarmárskej samosprávy"
Vzdelávanie na Slovensku
 Vo štvrtok 3. marca sme sa s profesorom Gerhardom Waschlerom rozprávali o vzdelávaní v Bavorsku, kde musia zabezpečiť vzdelávanie pre 1,6 milióna detí v 6100...
Read More "Vzdelávanie na Slovensku"
Fotoreportáž z Oravy
V sobotu 22.1.2022 sme vyrazili na plánovanú cestu na Oravu. Spolu s nami prišla aj snehová nádielka. O to lepšie sme mohli vidieť, ako sa majú...
Read More "Fotoreportáž z Oravy"
Zdravá záhrada – dobrý život
Jednou z účastníčkov seminára bola aj Jana Špulerová, ktorá zhrnula svoje dojmy a zážitky v tomto článku. Prvý júnový víkend sa konal v ABELANDe –...
Read More "Zdravá záhrada – dobrý život"
Rodinka z lazov: Mať málo je niekedy oveľa viac
Inšpiratívny príbeh manželov z Očovej Autorka: Monika Fialová Igor a Katka Vatehovci žijú už 19 rokov na samote pri Očovej. Obaja sú doma a ich...
Read More "Rodinka z lazov: Mať málo je niekedy oveľa viac"

Pieseň brata Slnka

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
      tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,
len tebe patria, Najvyšší;
      a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,
      najmä s pánom bratom Slnkom,
      ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny a žiari veľkým jasom;
      o tebe, Najvyšší, je nám znamením.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru
Lunu a hviezdy;
      na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.

Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,
      za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,
      čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,
      ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň,
      ktorým osvetľuješ noc.
      Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu
matku Zem,
      ktorá nás živí a stará sa o nás
      a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých,
      čo odpúšťajú pre tvoju lásku
      a znášajú slabosť a trápenie.
Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú,
      lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
      ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.
Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
      blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli,
      lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,
      ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

Budúci rozvoj našich dedín a regiónov – prihláste sa online stretnutie 17. apríla o 18.00
Hnutie "Kresťan na vidieku" sa usiluje prispieť k pozitívnemu rozvoju našich obcí a vidieckychregiónov. Cez vzdelávacie ponuky chceme informovať, motivovať a podporiť zodpovedné osoby vobciach a...
Read More "Budúci rozvoj našich dedín a regiónov – prihláste sa online stretnutie 17. apríla o 18.00"
Desatoro profarmárskej samosprávy
Desatoro profarmárskej samosprávy je názov dokumentu, ktorý má pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi obcou a farmármi a zároveň otvoriť spoločenskú diskusiu na tému prínosu malých či...
Read More "Desatoro profarmárskej samosprávy"
Vzdelávanie na Slovensku
 Vo štvrtok 3. marca sme sa s profesorom Gerhardom Waschlerom rozprávali o vzdelávaní v Bavorsku, kde musia zabezpečiť vzdelávanie pre 1,6 milióna detí v 6100...
Read More "Vzdelávanie na Slovensku"
Fotoreportáž z Oravy
V sobotu 22.1.2022 sme vyrazili na plánovanú cestu na Oravu. Spolu s nami prišla aj snehová nádielka. O to lepšie sme mohli vidieť, ako sa majú...
Read More "Fotoreportáž z Oravy"

Naše témy

Väčšina územia Slovenska je vidiek. Na vidieku zároveň žije väčšina obyvateľov Slovenska. Avšak potrebám ľudí na vidieku sa nevenuje náležitá pozornosti. V rámci aktivít hnutia Kresťan na vidieku sa zameriavame na niekoľko oblastí, ktoré sa vidieka bytostne týkajú – vzdelávanie, životné prostredie, lokálna ekonomika, komunitný život a duchovný rozvoj.

Iné inšpirácie

Píšu inde: Mičovský vyzval poľnohospodárov k vážnej zmene agrárnej krajiny. Zachráňme pôdu, zachráňme kultúru. Siníc vo vode sa už nezbavíme. A môžeme si za to sami. Na poliach pusto (komentár), Ministerstvo životného prostredia SR. Rozhovor...

Inšpirácie

Máš inšpiráciu? Tak SA ZAPOJ! Máš inšpiratívnu záhradu? Tak nám o nej napíš a odfoť ju! Toto NÁM NAPÍSALI a odfotili iní.   Chceš sa dozvedieť viac? Inšpiruj sa našimi ČLÁNKAMI!   Chceš sa dozvedieť...

Naše témy

Väčšina územia Slovenska je vidiek. Na vidieku zároveň žije väčšina obyvateľov Slovenska. Avšak potrebám ľudí na vidieku sa nevenuje náležitá pozornosti. V rámci aktivít hnutia Kresťan na vidieku sa zameriavame na niekoľko oblastí, ktoré sa...