Výchova mládežníckych lídrov na vidieku je veľmi dôležitá pre budúcnosť života na vidieku. Je potrebné vytvárať také podmienky na vidieku, aby boli atraktívne pre mladých ľudí.

Zároveň považujeme za dôležité podporovať celoživotné vzdelávanie v témach ako ekológia, životné prostredie, trvalá udržateľnosť či občianska participácia. V rámci iniciatívy Kresťan na vidieku realizujeme semináre na rôznych miestach na Slovensku.