Človek je spoločenský tvor a podporou a oporou mu môže byť nie len najbližšia a širšia rodina, ale aj komunita. Práve komunita a komunitný život môžu byť určujúce pre kvalitu jeho života – dostupnosť pracovných príležitosti, možnosti trávenia voľného času, spoločné stretnutia so susedmi, dopravná infraštruktúra, zásobovanie potravinami či energiou. Kvalita života zahŕňa mnoho aspektov a niekedy stačí málo, aby človek mohol viesť lepší život. Avšak konzumný spôsob života nás priviedol k prehnanému záujmu o pohodlie, hmotné statky a hromadenie majetku. Tieto veci však nenapĺňajú hlboké túžby človeka. Radi by sme poukázali na alternatívu.

Výchova detí k rodinnému životu na vidieku

Vzťah k životu na vidieku, k manuálnej práci či k pôde sa vytráca. Mnoho detí vyrastá v mestách a „dedinu“ už mnohokrát nezažijú ani u starých rodičov. Zdravý rodinný a komunitný život vytvára dobré podmienky pre výchovu detí.

Medzigeneračný dialóg

Život v modernej spoločnosti pretrhol putá medzi generáciami. Viacgeneračné bývanie je už skôr raritou. Kult mladosti vytláča staršiu generáciu na okraj spoločnosti. Mnohé komunitné projekty sa naopak snažia podporovať spolužitie ľudí z rôznych generácií s odlišnými sociálnymi statusmi a rozdielnymi príjmami. Seniorský vek je súčasťou nášho života a je osobitnou príležitosťou.

Integrácia marginalizovaných skupín

Častým a pritom prehliadaným negatívnym javom našej spoločnosti je sociálne vylúčenie. Často sa sociálne vylúčenie prenáša z generácie na generáciu.