CHCEME LEPŠÍ ŽIVOT NA VIDIEKU

Kresťan na vidieku je iniciatívou Fóra kresťanských inštitúcií. Iniciatíva Kresťan na vidieku sa zameriava na zlepšovanie kvality života na vidieku. Našou víziou, aby mali ľudia možnosť žiť dobrý život na vidieku. Chceme informovať, vzdelávať a prepájať ľudí a súčasne ponúkať riešenia pre sebestačnejší život na vidieku. Naším najbližším cieľom je vytvoriť udržateľné nástroje na vzájomnú komunikáciu, vzdelávanie, spoluprácu a zdieľanie riešení. Naše hodnoty sú kresťanská láska, angažovanosť, inovatívnosť, spolupráca a trvalá udržateľnosť.Sme skupina ľudí, ktorým záleží na tom, aby ľudia mohli žiť na vidieku dobrý život. 


Spoločne pripravujeme semináre a workshopy. Prepájame odborníkov, politikov i aktivistov.


Zorganizovali sme sieťovacie semináre na Orave, Liptove i na Spiši. Vytvorili sme sieť stoviek ľudí, ktorým na vidieku záleží. Vytvorili sme pracovný tím ľudí, ktorí rozvíjajú iniciatívu Kresťan na vidieku. Organizujeme permakultúrne semináre Zdravá záhrada – dobrý život. Zorganizovali sme niekoľko konferencií týkajúcich sa encykliky Laudato si’: v Drienici, v Zuberci, v Bernátovciach (v útulku Oáza – nádej pre nový život) a v decembri 2020 aj online konferenciu s názvom Svitá na lepšie časy?Ivka Németová

Volám sa Ivka a mám sen: aby všetci ľudia, a to hlavne ľudia na Slovensku, integrálne kráčali životom – skrze spojenie viery, chudobných a prírodu. Uvedomujúc si „jednu komplexnú spoločensko-environmentálnu krízu“ súčasnej spoločnosti, hlásanú pápežom Františkom, vnímam svoje poslanie v službe Rómom a „vyradeným“ ľuďom, ktorú prepájam so starostlivosťou o prírodu. Venujem sa permakultúre a pôsobím v Gréckokatolíckej rómskej misii na vidieku na Sigorde, kde aj žijem 🙂

Facebook pageKresťan na vidieu
Ľubo Slavkovský

Študoval som Záhradnú a krajinnú architektúru v Nitre. V roku 2019 som absolvoval úplný kurz permakultúrneho dizajnu a permakultúrny kurz ovocinárstva. Pracoval som v záhradníctve a venoval sa realizáciám záhrad. Momentálne som spolu s manželkou na rodičovskej dovolenke s našimi dvoma deťmi, rozvíjam vlastnú firmu Živé záhrady, kde sa venujem projektovaniu a realizácii najmä permakultúrnych záhrad a teším sa z rastu svojho ríbezľového sadu pod Tatrami.

Katarína Liptáková

Moje meno je Katka. Žijem v Poprade a mám dve deti. Mám obavu ako bude vyzerať ich budúcnosť pri pokračovaní súčasného nastavenia hodnôt globálnej spoločnosti a preto ľudstvo pápež František pozýva uvedomiť si nevyhnutnosť zmien v životnom štýle, výrobe a spotrebe, aby bolo možné bojovať s oteplením Zeme, ktoré človek spôsobuje svojou činnosťou. Ukončila som štúdium biológie, ekológie a ochrany prírody a v našom tíme sa chcem venovať téme životného prostredia.

Tomáš Abel

Študujem Krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde som si zvolil modul vodné hospodárstvo. Štúdium ma baví a napĺňa, pretože v tom vidím veľký význam z pohľadu environmentálneho, ale aj osobného. Veľmi ma baví práca súvisiaca s vodou, krajinou a botanikou. Som vášnivý záhradkár. Vyrastal som na farme/gazovskej osade Abeland ako jeden z 8 detí rodiny Abelovcov. Táto rodina sa snaží žiť kresťanské hodnoty v symbióze s prírodou a spoločenstvom podobne zmýšľajúcich ľudí. Medzi moje ďalšie voľnočasové aktivity patrí rybárčenie, bylinkárčenie a športy všetkého druhu.  

Paľo Kossey

Moje meno je Paľo. Hoci žijem celý život v meste, KNV ako iniciatíva FKI mi od začiatku „padla do oka“. Ako chlapec som každú sobotu chodil s rodinou do záhrady neďaleko Bratislavy. Mám v pamäti tiež niekoľko nezabudnuteľných prázdnin na vidieku. Čítal som, že z raja na svete zostali nedotknuté: krása kvetu, nočná obloha a úsmev dieťaťa. Stopy Boha v našom svete dnes hľadám a obdivujem stále viac. Očarila ma Laudato si - hoc sociálna encyklika, je to dokument s podmanivou duchovnou hĺbkou. Rád vnímam veci v ich súvislostiach, v hĺbke, v ich komplementarite. KNV je pre mňa práve takýmto úžasným priestorom.

Bernadeta Zacherová

Z Liptova do hlavného mesta na pár rokov a potom späť pod Tatry. Som fascinovaná encyklikou Laudato si´ a prajem si, aby aj naše deti mohli vyrastať v peknom svete, aby im nezostali len zbytky čohosi, čo zvyklo byť prírodou. Verím, že aj vrámci našej iniciatívy Kresťan na vidieku sa nám podarí meniť veci k lepšiemu a prispievať tak krok za krokom k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

 
Majka Lazoríková

Som manželka, mamka štyroch, zatiaľ malých, detičiek. V rámci možností sa snažím byť nápomocná v Gréckokatolíckej rómskej misii. Veľkou výzvou pre našu rodinu je v čo najväčšej miere žiť lokálne. Zároveň vnímam veľkú potrebu väčšieho rozprúdenia komunitného spôsobu života nielen na vidieku. Aby sa rodiny, či jednotlivci neuzatvárali len to bublín svojich obývačiek a aby prázdne ulice a uličky zaplavil pravý pulzujúci život plný smiechu a angažovanosti.  

Peter Lazorík

Pôsobím ako gréckokatolícky kňaz v Rómske misii, som manžel a otec 4 detí. Od detstva ma fascinovala príroda, záhrada aj šľachtenie rastlín. Púšťam sa aj do štepenia a stále skúšam nové pestovateľské experimenty.  Už niekoľkom rokov sa venujem semenáreniu a pestovaniu netradičného ovocia a zeleniny.  Spolu s manželkou pracujeme na vytvorení gazdovského dvora s prvkami permakultúry za účelom zamestnávania a vzdelávania ľudí zo sociálne vylúčených komunít. Okrem  toho sa venujem práci s drevom, vyrábam luky a šípy, a občas vysústružím nejakú misku. A ktovie kam ma Boh povedie.

Tomáš Rusňák

Som milované Božie dieťa, manžel, otec. Homo viator, človek putujúci životom k večnosti. Zafascinovaný sv. Františkom z Assisi túžim po integrálnom a prirodzenom živote vo vzťahu k Bohu, k sebe, k blížnym a prírode. Ekologicky, lokálne, permakultúrne a udržateľne.  Profesne ako Health Coach a  štrukturálny terapeut kaučujem ľudí v oblasti pohybu, výživy a životosprávy celkovo. Hľadám prienik cez aplikáciu sekulárnych/vedeckých a kresťanských/duchovných právd, hodnôť a čností do jednoty pre plnší, vitálnejší a vyváženejší život na pozemskej ceste v čo najlepšej príprave na prechod do večnosti.