Počas posledného novembrového víkendu sa v zariadení pre ľudí v núdzi Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach uskutočnil ďalší seminár Kresťan na vidieku. Hybnou silou seminárov je encyklika pápeža Františka venovaná starostlivosti o náš spoločný domov Laudato si. Z toho vychádza aj názov podujatia Laudato si v praxi, ktorý tentoraz hostil niekoľko desiatok ľudí pripravených porozprávať sa s inšpiratívnymi hosťami zo Slovenska aj zo zahraničia. „V malých mestách a dedinách žije veľa kresťanov, ktorí chcú niečo dobré urobiť pre svoju obec a komunitu, no často nevedia, kde začať. Taktiež mnoho mladých rodín sa chce vrátiť zo zahraničia domov, no chýba im práca. Fórum kresťanských inštitúcií preto vytvorilo iniciatívu Kresťan na vidieku, ktorá má pomôcť práve ľuďom, ktorí hľadajú informácie a povzbudenie,“ povedal predseda fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.
Na západe nášho kontinentu iniciatívy venujúce sa ľuďom na vidieku existujú už desiatky rokov a takto vznikla myšlienka priniesť túto skúsenosť aj na Slovensko. Inšpiratívnou bola prednáška rodenej farmárky z Nemecka Veroniky Stichovej, ktorá sa venuje budovaniu katolíckeho vidieckeho hnutia v Európe. Podľa nej je veľkým problémom chýbajúci dorast, teda ľudia, ktorí by prevzali farmy po svojich rodičoch. Nemajú finančné možnosti a perspektívy na pokračovanie v tejto činnosti.
Medzi účastníkmi konferencie bolo aj množstvo mladých ľudí, ktorí uvažujú nad životom na vidieku. Niektorým z nich doteraz chýbalo prepojenie kresťanstva a permakultúry, ktorá je známa skôr v alternatívnych kruhoch. Iní boli radi, že mohli vidieť ako v podstate funguje táto iniciatíva a stretnutie toľkých rovnako zmýšľajúcich ľudí bolo pre nich veľkým povzbudením. Jeden z účastníkov to zhrnul takto: „Aj my ako jednotlivci môžeme niečo budovať a ako spoločenstvo dokážeme veľa.“ Fórum kresťanských inštitúcií plánuje podobné podujatia zorganizovať aj v ďalších regiónoch Slovenska.