Sme radi, že máme medzi nami ľudí, ktorí žijú integrálnu ekológiu v praxi a nesú tak odkaz pápeža Františka z encykliky Laudato Si. Ešte väčšmi nás teší, že títo vzácni ľudia prišli medzi nás a na seminároch Laudato Si v praxi sa s nami podelili o svoj životný príbeh.

  • Veronika Stich – rodinná farmárka z Nemecka, ktorá sa venuje budovaniu Katolíckeho vidieckeho hnutia v Nemecku a v Európe.
  • Miloslav Kováč – predseda OZ Druživa, vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku a člen Výkonného výboru a štatutár Vidieckej platformy
  • s. Pavlína Maliníková, CJ – rehoľná sestra, po štúdiu na VŠ sa venovala ekológii, so špecializáciou ekológia liečivých rastlín, pôsobila na Katedre biológie a ekológie KU v Ružomberku, má licenciát z teológie, zameraný na bioetické problémy
  • PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. – riaditeľka OZ Maják Nádeje, zasadzuje sa ochranu ľudskej dôstojnosti a za zmierňovanie príčin morálnej a hmotnej núdze rodín
  • RNDr. Andrej Mock, PhD. – pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na katedre zoológie, odborné zameranie – zoológia a ekológia bezstavovcov v pôde, jaskyniach a vode. Ženatý, otec 5 detí, ktorý už 9 rokov žije na vidieku.
  • Peter Ďubek z organizácie Mother Flower, ktorá pomáha chrániť životné prostredie a bojuje proti konzumnému spôsobu života.
  • Igor a Andrea Abelovci z gazdovskej dedinky Abeland. Abeland nadväzuje na kultúrne a hodnotové tradície našich predkov, na spôsob ich hospodárenia a ďalej ich rozvíja alternatívnym spôsobom, s ohľadom na nové spoločenské, environmentálne a ekonomické požiadavky našej doby.
  • Marián Glovaťák – rodinný farmár z Oravskej Polhory, ktorý buduje mliečnu rodinnú farmu na zelenej lúke s 20 dojnicami. Jeho cieľom nie je ekonomický rast, ale pokojný rodinný život.
  • Anton Kulkovský z iniciatívy Misia mladých, kde sa sústreďujú na sebestačnosť, teda schopnosť človeka vlastnými silami zlepšovať si nielen svoj život, ale aj život svojej rodiny a komunity.
  • Martin Kováč – odborník v oblasti krajinotvorby, vody a klimatických zmien.