Sme radi, že máme medzi nami ľudí, ktorí žijú integrálnu ekológiu v praxi a nesú tak odkaz pápeža Františka z encykliky Laudato Si. Ešte väčšmi nás teší, že títo vzácni ľudia prišli medzi nás a na seminároch Laudato Si v praxi sa s nami podelili o svoj životný príbeh.

 • Veronika Stich – rodinná farmárka z Nemecka, ktorá sa venuje budovaniu Katolíckeho vidieckeho hnutia v Nemecku a v Európe.
 • Miloslav Kováč – predseda OZ Druživa, vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku a člen Výkonného výboru a štatutár Vidieckej platformy
 • s. Pavlína Maliníková, CJ – rehoľná sestra, po štúdiu na VŠ sa venovala ekológii, so špecializáciou ekológia liečivých rastlín, pôsobila na Katedre biológie a ekológie KU v Ružomberku, má licenciát z teológie, zameraný na bioetické problémy
 • Soňa Vancáková – riaditeľka OZ Maják Nádeje, zasadzuje sa ochranu ľudskej dôstojnosti a za zmierňovanie príčin morálnej a hmotnej núdze rodín
 • Andrej Mock – pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na katedre zoológie, odborné zameranie – zoológia a ekológia bezstavovcov v pôde, jaskyniach a vode. Ženatý, otec 5 detí, ktorý už 9 rokov žije na vidieku.
 • Peter Ďubek z organizácie Mother Flower, ktorá pomáha chrániť životné prostredie a bojuje proti konzumnému spôsobu života.
 • Igor a Andrea Abelovci z gazdovskej dedinky Abeland. Abeland nadväzuje na kultúrne a hodnotové tradície našich predkov, na spôsob ich hospodárenia a ďalej ich rozvíja alternatívnym spôsobom, s ohľadom na nové spoločenské, environmentálne a ekonomické požiadavky našej doby.
 • Marián Glovaťák – rodinný farmár z Oravskej Polhory, ktorý buduje mliečnu rodinnú farmu na zelenej lúke s 20 dojnicami. Jeho cieľom nie je ekonomický rast, ale pokojný rodinný život.
 • Anton Kulkovský z iniciatívy Misia mladých, kde sa sústreďujú na sebestačnosť, teda schopnosť človeka vlastnými silami zlepšovať si nielen svoj život, ale aj život svojej rodiny a komunity.
 • Martin Kováč – odborník v oblasti krajinotvorby, vody a klimatických zmien.
 • Milan Jurky – člen Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF. Spolu s rodinou chová hovädzí dobytok, špecializuje sa na predaj mlieka a syrových výrobkov.
 • Ján Šlinský – Vynálezca jedinečného systému pestovania zeleniny AgroKruh – bez chémie a bez driny. Životný sen vybudovania funkčnej rodinnej ekofarmy, ktorú uživí pestovanie biozeleniny pre cca 60 rodín, realizuje spolu so svojou manželkou a synom na krásne položenom, necelé 2 ha veľkom, pozemku v meandri Malého Dunaja pri obci Hrubý Šúr.
 • František Muška – jeho doménou je tzv. signalizácia, teda optimalizácia chemického ošetrenia rastlín, zabezpečujúca kvalitnú úrodu a súčasne minimalizujúca zaťaženie životného prostredia. Je autorom, prípadne spoluautorom, asi 300 článkov, predovšetkým odborných z oblasti ochrany rastlín, ale aj populárno-vedeckých z histórie, či cestovného ruchu.
 • o. Martin Mekel – gréckokatolícky kňaz, manžel a otec 3 detí. Po 15 rokoch vedenia rómskej misie v Čičave, kde vybudoval Gréckokatolícke formačné centrum a zmenil životy stoviek Rómov, sa odvážil prijať novú misiu na Sigorde.
 • Radoslav Makáň – bývalý mikrobiológ od Nitry zavesil kariéru vedca na klinec a v 45 rokoch sa stal farmárom na východe Slovenska. Dnes v rámci projektu Romano barardo (Rómsky záhradník) – o. z. Svatobor – pracuje denne s desiatkami rómskych detí a ich rodičmi, deti často bráva na farmu.
 • Michal Smetanka –  výrobca hud. nástrojov, hudobný interpret, skladateľ, multiinštrumentalista, zberateľ a prevádzkovateľ múzea hud. nástrojov, pedagóg. Od r. 1997 aktívny v oblasti neziskového sektoru v organizáciách venujúcich sa ľudovej kultúre, etnografii a rómskej problematike. Od roku 2000 už pôsobí v treťom sektore profesionálne. Dlhoročne bol poslancom obce Spišský Hrhov a pozná všetky tajomstvá jeho úspechu. Už dávno zistil, že ak chceme s Rómami pracovať alebo ak od nich chceme nejakú zmenu, musíme sa s nimi najprv skamarátiť.
 • Anna Romančíková – Členka Gazdovského spolku Hont-Tekov, ktorý združuje malých farmárov a prvovýrobcov. V roku 2019 absolvovala úplný kurz permakultúrneho dizajnu. Spravuje skupinu Alchymisti, ktorá propaguje udržateľný životný štýl.
 • o. Peter Lazorík – gréckokatolícky kňaz pôsobiaci v rómskej misii, manžel a otec 4 detí. Od detstva fascinovaný prírodou, pestovaním aj šľachtením. Spolu s manželkou pracujú na vytvorení gazdovského dvora s prvkami permakultúry za účelom zamestnávania a vzdelávania ľudí zo sociálne vylúčených komunít.
 • Juraj Šúst – je publicista, učiteľ, aktivista. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH), kde aj vedie niektoré semináre z oblasti morálnej/politickej filozofie a kresťanskej kultúry. Stojí za festivalom Bratislavské/ Košické Hanusove dni, píše do revue Impulz a denníka Postoj, vystupuje v relácii Reflektor, a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life. S rodinou chová sliepky a hrá sa na domáceho pestovateľa.
 • Tomáš Abel – študuje Krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Momentálne je prvák na Inžinierskom stupni, kde si zvolil modul vodné hospodárstvo. Štúdium ho baví a napĺňa, pretože v tom vidí veľký význam z pohľadu environmentálneho, ale aj osobného. Veľmi ho baví práca súvisiaca s vodou, krajinou a botanikou. Je vášnivý záhradkár. Vyrastal na farme/gazovskej osade Abeland ako jeden z 8 detí rodiny Abelovcov.
 • o. Peter Gombita – rímskokatolícky kňaz, riaditeľ útulku pre ľudí bez domova Oáza – nádej pre nový život, n.o. pri Košiciach. Je známy svojím optimistickým prístupom k životu, láskou k chudobným, k prírode i k všetkým živým tvorom a tiež behaním maratónov za chudobných do Ríma a do Lúrd. Nedávno sa mu podarilo rozbehnúť sociálny podnik, ktorý zamestnáva ľudí bez domova.
 • Ladislav Židek – oceňovaný biológ, ktorý šesť rokov buduje blízko Rajca ekologickú komunitnú farmu, kde spolu s dobrovoľníkmi gazdujú a tradičným spôsobom pestujú plodiny. Je presvedčený, že Bioklimatický Park Drieňová je ideálnym miestom, ako prežiť pandémiu koronavírusu v zdraví. Okrem iných projektov vybudoval aj Perníkovú chalúpku Infocentrum BIOKLIMA v Rajci, v ktorej predávajú vlastné perníky a v čase korony distribuujú rúška zraniteľným skupinám.