Chceme, aby sa ľuďom na vidieku dobre žilo. Chceme, aby na vidieku bola práca, infraštruktúra, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, ohľaduplné poľnohospodárstvo, spravodlivé spravovanie verejných vecí či dobrá spolupráca medzi cirkvov a samosprávou.

Víziou iniciatívy Kresťan na vidieku je zlepšovanie kvality života na vidieku. Napĺňame ju tým, že sa usilujeme informovať, vzdelávať a prepájať ľudí a súčasne ponúkať riešenia pre sebestačnejší život na vidieku. Základnými piliérmi nášho úsilia sú Kresťanská láska, Angažovanosť, Inovatívnosť, Spolupráca a Udržateľnosť.

Pre koho to robíme?
Mladí ľudia na vidieku a tí, ktorí plánujú žiť na vidieku. Kresťania žijúci na vidieku. Široká verejnosť. Naše úsilie je motivované encyklikou pápeža Františka LAUDATO SI‘.

Oblasti nášho záujmu sú:

  • Vzdelávanie
  • Zamestnanosť
  • Komunitný život
  • Životné prostredie
  • Duchovný rozvoj

Neváhajte a pridajte sa hnutiu Kresťan na vidieku. Iba spoločne dokážeme priniesť zmenu ľuďom, ktorí žijú na vidieku.