Ochrana životného prostredia je jednou z najneodkladnejších výzviev dnešnej doby. Vidiecka krajina a vidiecky spôsob života nám načrtáva možnosti, ako zmierniť dopady ľudskej existencie na životné prostredie. Kresťania sú dlhodobo aktívni v témach týkajúcich sa ochrany života, manželstva rodiny a náboženskej slobody . Dobrou správou je, že postupne rastie záujem kresťanov aj o otázky životného prostredia, klimatických zmien a dlhodobej udržateľnosti. Kresťania nerobia z ochrany prírody boha, ale kladú dôraz na integrálny, udržateľný, ľudský rozvoj v súlade s prírodou a životným prostredím.

Bezodpadové hospodárstvo
Ekologické problémy a riešenia

Permakultúra a kresťanstvo

Malý vodný cyklus

Dažďové záhrady

Recyklácia

Kompostovanie