Komunitný život

Človek je spoločenský tvor a podporou mu môže byť nie len najbližšia a širšia rodina, ale aj komunita. Práve komunita a komunitný život môžu byť určujúce pre kvalitu jeho života – dostupnosť pracovných príležitosti, možnosti trávenia voľného času, spoločné stretnutia so susedmi, dopravná infraštrukúra, zásobovanie potravinami či energia. Kvalita života zahŕňa mnoho aspektov a niekedy stačí málo, aby človek mohol viesť lepší život. Avšak konzumeristický spôsob života nás priviedol k prehnanému záujmu o pohodlie, hmotné statky a hromadenie majetku. Radi by sme poukázali na alternatívu.

Výchova detí k rodinnému životu na vidieku

Vzťah k životu na vidieku, k manuálnej práci či k pôde už u nás prestáva byť samozrejmosťou. Mnoho detí vyrastá v mestách a „dedinu“ už mnohokrát nezažijú ani u starých rodičov. Rodinný a komunitný život vytvára dobré podmienky pre výchovu detí.

Medzigeneračný dialóg

Život v modernej spoločnosti pretrhol pútá medzi generáciami. Viacgeneračné bývanie je už skôr raritou. Kult mladosti vytláča staršiu generáciu na okraj spoločnosti. Komunitné projekty sa naopak snažia vytvárať spolužitie ľudia z rôznych generácií s odlišnými sociálnymi statusmi a rozdielnymi prijímami. Seniorský vek je súčasťou nášho života a je potrebné ho považovať za príležitosť.

Integrácia marginalizovaných skupín

Častým a pritom prehliadaným negatívnym javom našej spoločnosti je sociálne vylúčenie. Vo väčšine prípadov sa sociálne vylúčenie prenáša z generácie a generáciu.