Udržateľný rozvoj našich dedín a regiónov – Prešovský kraj

Penzión Goral Nová Kelča 118

Srdečne pozývame starostov a členov obecných zastupiteľstiev, rovnako aj farárov a členov farských rád na seminár k udržateľnému rozvoju vidieka. Seminárom nás bude sprevádzať predseda poľskej Spoločnosti pre rozvoj vidieka, Prof. Jacek Pijanowski. Sprostredkuje informácie z Poľska, od ktorého sa môžeme v mnohom inšpirovať. Pozrieme sa na rozsiahle možnosti Európskej únie na podporu …