Latest Past Udalosti

Výzvy pre rozvoj vidieka v Prešovskom kraji

Hnutie „Kresťan na vidieku“ sa usiluje prispieť k pozitívnemu rozvoju našich obcí a vidieckych regiónov. Cez vzdelávacie ponuky chceme informovať, motivovať a podporiť zodpovedné osoby v obciach a farnostiach, angažovaných občanov, o možnostiach a stratégiách zmysluplného, trvalo udržateľného, vidieckeho rozvoja. Prihlásenie na online diskusiu Výzvy pre rozvoj vidieka v našom …

Zadarmo

Pestujeme vlastné paradajky

Coworking Poprad Nám. Svätého Egídia 11/25, Poprad

V stredu 22. marca o 17.00 Vás pozývame na prednášku o. Petra Lazoríka Pestujeme vlastné paradajky. Prednáška bude spojená aj ponukou semien. O. Peter Lazorík pôsobí ekologickej farme Adamov dvor. Adamov dvor má byť pozitívnym príkladom ekologického poľnohospodárstva, v ktorom sa budú využívať prvky permakultúry. Jeho cieľom bude podpora Gréckokatolíckej …

€4